ProCard

Procard logo důchodci

Zlepšení výsledků režimových opatření

Zlepšení kvality života u osob s hypertenzí, srdečním selháním a osob léčených statiny

Vyšší compliance a spolupráce pacienta.

Procard logo Procard spirála
  • »v oblasti aterogeneze
  • »elektrické stability myokardu
  • »systémového krevního tlaku
Procard Procard

Složení: Koenzym Q10: 30 mg vysoce kvalitního japonského fermentačně vyráběného koenzymu Q10. 500 mg vysoce koncentrovaných čistých omega-3 nenasycených mastných kyselin, z toho min. 350 mg EPA a DHA z kanadského rybího oleje vybraných ryb chladných vod. Přírodní vitamín E.

Dávkování: 1–2 x denně

Více informací na www.ipsumgrade.cz

Literatura:

1. Rosenfeldt FL, Haas SJ, Krum H. Coenzyme Q10 in the treatment of hypertension: a meta – analysis of the clinical trials. Journal of Human Hypertension 2007;21:297–306. 2. Soja. A.M., Mortensen, S.A. Treatment of Congestive Heart Failure with Coenzyme Q10 Illuminated By Meta-analyses of Clinical Trials. Molec. Aspectc Med. 1997;Supl.18:159–168. 3. Caso G, Kelly P, Mc Nurlan M. Effect of Coenzyme Q10 on Myopatic Symptoms in Patients treated With Statins. Am J Cardiol 2007;99:1409–1412. 4. Aschermann, M. Postgraduální medicína 2006;supl Prev kardiol:3–3. 4. Dyerberg, J., Bang, H.O., Hjorne, N.: Fatty acid composition of the plasma lipids in Greenland Eskimos. Am J Clin Nutr, 1975;28:958–66. 5. Bang, H.O., Dyerberg, J., Hjorne, N.: The composition of food consumed by greenlandic Escimos. Acta Med. Scand., 1976;200:69–73. 6. Dietary supplementation with omega 3 polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: result of the GISSI Prevenzionetrial. Gruppo Italiano. Lancet 1999;354:447–55. 7. Daviglus, M.L., Stamler, J., Orencia, A.J., at al. Fish consumption and the 30-year risk of fatal myocardial infarction (Western Electric Study), N Engl J Med 1997;336:1046–53. 8. Hu, F.B., et al. Fish and omega-3 fatty acid intake and risk of copronary heart disease in women. JAMA 2002;287:1815–21. 9. Jehangir, N.D., Newby, D.E., Flapan, A.D. Omega 3 fatty acids and cardiovascular disease-fishing for a natural treatment. BMJ 2004;328:30–5. 10. Češka, R. Hyperlipoprote­inémie a dyslipoproteinémie – jejich postavení v preventivní kardiologii. Postgraduální medicína 2006;supl Prev kardiol:32–40. 11. Stejskal, P. Koenzym Q10 a jeho využití v lékařské praxi. http://www.celostnimedicina.cz 12. Hughes, K., et al. Coenzyme Q10 and differences in coronary heart disease risk in Asia Indians and Chinese. Free Radic Biol Med 2002;32:132–8. 13. De Pinieux, G., et al. Lipid lowering drugs and mitochondrial function: effect of HMG-CoA reductase inhibitors on serum ubiquinone and blood lactate/pyruvate ratio. Br J Clin Pharmacol 1996;42:33–7. 14. Cífková, R.: Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku. Supplementum Cor Vasa 2005;47(9):3–14.

Klíčová slova: ateroskleróza, primární a sekundární prevence ischemické choroby srdeční, režimová opatření ICHS, infarkt myokardu

© 2007-2008 Ipsum Grade s.r.o.